Nieruchomości i spadki

Kancelaria Adwokacka Wojciech Zaręba na Powiślu

Oferujemy pomoc we wszystkich kategoriach spraw związanych z nieruchomością, a zwłaszcza w sprawach o:

  • zasiedzenie – jeżeli od lat pozostajesz w posiadaniu nieruchomości, której stan prawny nie jest uregulowany, Kancelaria dokładnie przeanalizuje sytuację prawną gruntu i pomoże Ci uporządkować sprawy poprzez poprowadzenie sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
  • dział nieruchomości – pomożemy skutecznie zakończyć sytuację, w której kilku współwłaścicieli włada jedną nieruchomością,
  • spory z umów najmu – jeśli chcesz wypowiedzieć najemcy umowę najmu, Twój wynajmujący usiłuje zakończyć umowę mimo braku podstaw umownych albo powstał konflikt o nakłady czynione na lokal, Kancelaria zaproponuje sposoby rozwiązania problemu,
  • spory z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej – zawieranie umów przedwstępnych przeniesienia własności nieruchomości oraz umów deweloperskich jest codzienną praktyką na dzisiejszym rynku nieruchomości; w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej albo opóźnień związanych z procesem deweloperskim, niezbędna może okazać się pomoc prawnika,
  • roszczenia rekompensujące straty wywołane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą – jeżeli uchwalenie albo zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprawiła, że Twoja nieruchomość utraciła wartość (np. z powodu braku możliwości jej zabudowy albo uniemożliwienia prowadzenia na jej terenie dotychczasowej działalności), ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość wystąpienia przeciwko gminie z roszczeniem o odszkodowanie albo wykupienie Twojej nieruchomości.

Kancelaria przyjmuje również sprawy spadkowe – zarówno dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, ustalenia nieważności testamentu oraz zapłaty zachowku. Skontaktuj się z nami celem ustalenia szczegółów.