Błędy medyczne

Kancelaria Adwokacka Wojciech Zaręba na Powiślu

Tematyka błędów medycznych i odpowiedzialności podmiotów medycznych, lekarzy oraz ubezpieczycieli za ich popełnienie należy do szczególnych zainteresowań zawodowych adwokata Wojciecha Zaręby. Sprawy dotyczące błędów medycznych – zarówno wtedy, gdy ich efektem jest śmierć pacjenta, jak i wówczas, gdy prowadzą one do pogorszenia jego stanu zdrowia, oszpecenia albo przedłużenia procesu leczniczego – należą do szczególnie skomplikowanych. Każda z nich wymaga indywidualnego podejścia i opracowania kompleksowej strategii działania.

Kancelaria służy pomocą w sprawach błędów medycznych, wynikających zarówno z nieprawidłowego przeprowadzenia leczenia jak i błędnej diagnostyki. Umożliwiamy dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za koszty poniesione w celu naprawienia błędu oraz renty za ponoszone koszty i pogorszenie sytuacji majątkowej. Oferujemy również reprezentację w sprawach karnych związanych z odpowiedzialnością karną medyków.